Vòng Tay Kim Cương – VT02

103 82 Vòng Tay Kim Cương   VT02

Vòng bạck kim 13 viên vàng
Trọng lượng:10,14 Ct

Hình dạng: chữ nhật

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>