Vòng Tay Kim Cương – VT01

102 81 Vòng Tay Kim Cương    VT01

Vòng bạck kim 45 viên

Loại: trắng
Trọng lượng: 26 Ct

Hình dạng: vuông

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>