Kim Cương Cam – KCC03

45-24

Trọng lượng(Ct): 0,26 Hình dạng: tim Nguồn gốc: Congo Kích thước(mm):3.62 x 4.32 x 2.44

Kim Cương Cam – KCC02

46-25

Trọng lượng(Ct): 0,38 Hình dạng: tam giác Nguồn gốc: Congo Kích thước(mm):4.79 x 4.71 x 2.31

Kim Cương Cam – KCC01

47-26

Trọng lượng(Ct): 0,38 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: Nam phi Kích thước(mm): 3.59 x 3.95 x 2.49

Kim Cương Đỏ – D03

65-44

Trọng lượng:0,32  Ct Hình dạng: Oval Kích thước: 4.36×3.53×2.09 Xuất xứ: nam phi

Kim Cương Đỏ – D02

63-42

Trọng lượng:0,18  Ct Hình dạng: Vuông Kích thước: 3.25×3.25×1.85 Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Đỏ – D01

63-42

Trọng lượng:0,21  Ct Hình dạng: Chữ nhật Kích thước: 3.67×3.07×2.10 Xuất xứ: Brazi

Kim Cương Đen – KCD03

76-55

Trọng lượng: 0,4   Ct Hình dạng: tròn Kích thước: 4.63 x 4.73 x 2.99 Xuất xứ: Trung Ph

Kim Cương Đen – KCD02

75-54

Trọng lượng: 0,31   Ct Hình dạng: tron Kích thước: 4.10 x 4.14 x 2.79 Xuất xứ: Trung Phi

Kim Cương Đen – KCD01

79-58

Trọng lượng: 0,4   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 11.54×8.56×5.95 Xuất xứ: brazil

Kim cường trắng – KCT03

92-71

Trọng lượng: 1.4   Ct Hình dạng: oval Kích thước: 9.54×5.51×3.20

Kim cường trắng – KCT02

91-70

Trọng lượng: 1.2   Ct Hình dạng: oval Kích thước: 7.28×5.44×3.49

Kim cường trắng – KCT01

90-69

Trọng lượng: 0,47   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 6.36×4.31×2.89


Kim Cương Nhân Tạo – Trang Sức Kim Cương Nhân Tạo Cao Cấp – Kim Cương