Kim Cương Nâu – KCN03

56-34

Trọng lượng(Ct): 0,66 Hình dạng:tim Nguồn gốc: Borneo Kích thước(mm): 5.08 x 5.71 x 3.30

Kim Cương Nâu – KCN02

52-31

Trọng lượng(Ct): 0,17 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: Úc Kích thước(mm): 3.18 X 3.21 X 1.89

Kim Cương Nâu – KCN01

53-32

Trọng lượng(Ct): 0,12 Hình dạng: tròn Nguồn gốc: Úc Kích thước(mm): 3.18 X 3.21 X 1.89

Kim Cương Lục – L03

31-10

Trọng lượng(Ct): 0,22 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 4.73 x 3.71 x 2.68

Kim Cương Lục – L02

36-15

Trọng lượng(Ct): 0,24 Hình dạng: ocal Nguồn gốc:  Venezuela Kích thước(mm):    3.11 x 4.63

Kim Cương Lục – L01

34-13

Trọng lượng(Ct): 0,17 Hình dạng: tròn Nguồn gốc:  Venezuela Kích thước(mm):     3.49

Kim Cương Lam – KCL03

82-61

Trọng lượng: 0,15   Ct Hình dạng: tròn Kích thước: 2.67×1.57 Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Lam – KCL02

81-60

Trọng lượng: 0,7 Ct Hình dạng: quả lê Kích thước: 2.67×1.57 Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Lam – KCL01

83-62

Trọng lượng: 0,45 Ct Hình dạng: vuông Kích thước: 2.65 x 2.87 x 2.03 mm Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Hồng – KCH03

62-41

Trọng lượng:0,27  Ct Hình dạng: Tim Kích thước: 4.62×5.40×2.16 Xuất xứ: Brazil

Kim Cương Hồng – KCH02

60-39

Trọng lượng:0,30  Ct Hình dạng:Tròn Kích thước: 3.95 x 2.59 Xuất xứ: Australia

Kim Cương Hồng – KCH01

58-37

Trọng lượng:0,18  Ct Hình dạng:Lê Kích thước:3.10 x 3.56 x 1.70 Xuất xứ: Nam Phi


Kim Cương Nhân Tạo – Trang Sức Kim Cương Nhân Tạo Cao Cấp – Kim Cương