Kim Cương Lục – L03

31 10 Kim Cương Lục   L03

Trọng lượng(Ct): 0,22
Hình dạng: vuông
Nguồn gốc: nam Phi
Kích thước(mm): 4.73 x 3.71 x 2.68

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>