Kim Cương Đỏ – D02

63 421 Kim Cương Đỏ   D02Trọng lượng:0,18  Ct
Hình dạng: Vuông
Kích thước: 3.25×3.25×1.85
Xuất xứ: Nam phi

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>