Kim Cương Đỏ – D01

63 42 Kim Cương Đỏ   D01Trọng lượng:0,21  Ct
Hình dạng: Chữ nhật
Kích thước: 3.67×3.07×2.10
Xuất xứ: Brazi

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>