Kim Cương Cam – KCC01

47 26 Kim Cương Cam   KCC01

Trọng lượng(Ct): 0,38
Hình dạng: vuông
Nguồn gốc: Nam phi
Kích thước(mm): 3.59 x 3.95 x 2.49

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>