Vòng Tay Kim Cương

Vòng Tay Kim Cương – VT03

104-83

435 viên trắng Trọng lượng:20 Ct

Vòng Tay Kim Cương – VT02

103-82

Vòng bạck kim 13 viên vàng Trọng lượng:10,14 Ct Hình dạng: chữ nhật

Vòng Tay Kim Cương – VT01

102-81

Vòng bạck kim 45 viên Loại: kim cương trắng Trọng lượng: 26 Ct Hình dạng: vuông