Nhẫn Kim Cương

Nhẫn Kim Cương Cao Cấp – NKC03

97-75

Loại: kim cương nâu Trọng lượng: 1,26  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 6.60×5.80×3.70

Nhẫn Kim Cương Cao Cấp – NKC02

96-76

Loại: kim cương nâu Trọng lượng: 1,46  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 11.94×5.82×3.25

Nhẫn Kim Cương Cao Cấp – NKC01

95-74

Loại: kim cương nâu Trọng lượng: 1,72  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 7.56×6.17×4.31