Hoa Tai Kim Cương

Hoa Tai Kim Cương – HT03

111-90

Trọng lượng: 3,4Ct kim cương lục

Hoa Tai Kim Cương – HT02

109-88

Trọng lượng: 5,17Ct kim cương trắng

Hoa Tai Kim Cương – HT01

108-87

Trọng lượng: 6.04 Ct kim cương vàng