Dây Chuyền Kim Cương

Dây Chuyền Kim Cương – DC03

117-96

Trọng lượng: 1,06 Ct Loại: Kim cương cam kích thước: 6.06×5.78×3.44

Dây Chuyền Kim Cương – DC01

112-91

Trọng lượng: 2,2 Ct Loại: Kim cương hồng