Kim Cương Xám

Kim Cương Xám – KCX03

70-49

Trọng lượng:0,1  Ct Hình dạng: tròn Kích thước: 2.73 x 1.74 Xuất xứ: Trung Phi

Kim Cương Xám – KCX02

74-53

Trọng lượng:0,26  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 3.43 x 6.05 x 2.10 Xuất xứ: Úc

Kim Cương Xám – KCX01

74-53

Trọng lượng:2,9   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 11.33 x 9.19 x 5.90 Xuất xứ: Nam phi