Kim Cương Vàng

Kiêm Cương Vàng – KCV03

29-08

Trọng lượng(Ct): 1,04 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 5.26 x 5.79 x 4.11

Kiêm Cương Vàng – KCV01

84-63

Trọng lượng(Ct): 0,47 Hình dạng: chữ nhật Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 4.73 x 3.71 x 2.68