Kim Cương Trắng

Kim cường trắng – KCT03

92-71

Trọng lượng: 1.4   Ct Hình dạng: oval Kích thước: 9.54×5.51×3.20

Kim cường trắng – KCT02

91-70

Trọng lượng: 1.2   Ct Hình dạng: oval Kích thước: 7.28×5.44×3.49

Kim cường trắng – KCT01

90-69

Trọng lượng: 0,47   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 6.36×4.31×2.89