Kim Cương Tím

Kim Cương Tím – KCTi01

89-68

Trọng lượng: 0,51   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 6.13 x 3.98 x 2.78 Xuất xứ: Nga