Kim Cương Nâu

Kim Cương Nâu – KCN03

56-34

Trọng lượng(Ct): 0,66 Hình dạng:tim Nguồn gốc: Borneo Kích thước(mm): 5.08 x 5.71 x 3.30

Kim Cương Nâu – KCN02

52-31

Trọng lượng(Ct): 0,17 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: Úc Kích thước(mm): 3.18 X 3.21 X 1.89

Kim Cương Nâu – KCN01

53-32

Trọng lượng(Ct): 0,12 Hình dạng: tròn Nguồn gốc: Úc Kích thước(mm): 3.18 X 3.21 X 1.89