Kim Cương Lục

Kim Cương Lục – L03

31-10

Trọng lượng(Ct): 0,22 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 4.73 x 3.71 x 2.68

Kim Cương Lục – L02

36-15

Trọng lượng(Ct): 0,24 Hình dạng: ocal Nguồn gốc:  Venezuela Kích thước(mm):    3.11 x 4.63

Kim Cương Lục – L01

34-13

Trọng lượng(Ct): 0,17 Hình dạng: tròn Nguồn gốc:  Venezuela Kích thước(mm):     3.49