Kim Cương Lam

Kim Cương Lam – KCL03

82-61

Trọng lượng: 0,15   Ct Hình dạng: tròn Kích thước: 2.67×1.57 Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Lam – KCL02

81-60

Trọng lượng: 0,7 Ct Hình dạng: quả lê Kích thước: 2.67×1.57 Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Lam – KCL01

83-62

Trọng lượng: 0,45 Ct Hình dạng: vuông Kích thước: 2.65 x 2.87 x 2.03 mm Xuất xứ: Nam phi