Kim Cương Hồng

Kim Cương Hồng – KCH03

62-41

Trọng lượng:0,27  Ct Hình dạng: Tim Kích thước: 4.62×5.40×2.16 Xuất xứ: Brazil

Kim Cương Hồng – KCH02

60-39

Trọng lượng:0,30  Ct Hình dạng:Tròn Kích thước: 3.95 x 2.59 Xuất xứ: Australia

Kim Cương Hồng – KCH01

58-37

Trọng lượng:0,18  Ct Hình dạng:Lê Kích thước:3.10 x 3.56 x 1.70 Xuất xứ: Nam Phi