Kim Cương Đỏ

Kim Cương Đỏ – D03

65-44

Trọng lượng:0,32  Ct Hình dạng: Oval Kích thước: 4.36×3.53×2.09 Xuất xứ: nam phi

Kim Cương Đỏ – D02

63-42

Trọng lượng:0,18  Ct Hình dạng: Vuông Kích thước: 3.25×3.25×1.85 Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Đỏ – D01

63-42

Trọng lượng:0,21  Ct Hình dạng: Chữ nhật Kích thước: 3.67×3.07×2.10 Xuất xứ: Brazi