Kim Cương Đen

Kim Cương Đen – KCD03

76-55

Trọng lượng: 0,4   Ct Hình dạng: tròn Kích thước: 4.63 x 4.73 x 2.99 Xuất xứ: Trung Ph

Kim Cương Đen – KCD02

75-54

Trọng lượng: 0,31   Ct Hình dạng: tron Kích thước: 4.10 x 4.14 x 2.79 Xuất xứ: Trung Phi

Kim Cương Đen – KCD01

79-58

Trọng lượng: 0,4   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 11.54×8.56×5.95 Xuất xứ: brazil