Kim Cương Cam

Kim Cương Cam – KCC03

45-24

Trọng lượng(Ct): 0,26 Hình dạng: tim Nguồn gốc: Congo Kích thước(mm):3.62 x 4.32 x 2.44

Kim Cương Cam – KCC02

46-25

Trọng lượng(Ct): 0,38 Hình dạng: tam giác Nguồn gốc: Congo Kích thước(mm):4.79 x 4.71 x 2.31

Kim Cương Cam – KCC01

47-26

Trọng lượng(Ct): 0,38 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: Nam phi Kích thước(mm): 3.59 x 3.95 x 2.49