Sản Phẩm Kim Cương

Kim Cương Xám – KCX03

70-49

Trọng lượng:0,1  Ct Hình dạng: tròn Kích thước: 2.73 x 1.74 Xuất xứ: Trung Phi

Kim Cương Xám – KCX02

74-53

Trọng lượng:0,26  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 3.43 x 6.05 x 2.10 Xuất xứ: Úc

Kim Cương Xám – KCX01

74-53

Trọng lượng:2,9   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 11.33 x 9.19 x 5.90 Xuất xứ: Nam phi

Kiêm Cương Vàng – KCV03

29-08

Trọng lượng(Ct): 1,04 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 5.26 x 5.79 x 4.11

Kiêm Cương Vàng – KCV01

84-63

Trọng lượng(Ct): 0,47 Hình dạng: chữ nhật Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 4.73 x 3.71 x 2.68

Kim Cương Tím – KCTi01

89-68

Trọng lượng: 0,51   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 6.13 x 3.98 x 2.78 Xuất xứ: Nga

Kim Cương Nâu – KCN03

56-34

Trọng lượng(Ct): 0,66 Hình dạng:tim Nguồn gốc: Borneo Kích thước(mm): 5.08 x 5.71 x 3.30

Kim Cương Nâu – KCN02

52-31

Trọng lượng(Ct): 0,17 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: Úc Kích thước(mm): 3.18 X 3.21 X 1.89

Kim Cương Nâu – KCN01

53-32

Trọng lượng(Ct): 0,12 Hình dạng: tròn Nguồn gốc: Úc Kích thước(mm): 3.18 X 3.21 X 1.89

Kim Cương Lục – L03

31-10

Trọng lượng(Ct): 0,22 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 4.73 x 3.71 x 2.68

Kim Cương Lục – L02

36-15

Trọng lượng(Ct): 0,24 Hình dạng: ocal Nguồn gốc:  Venezuela Kích thước(mm):    3.11 x 4.63

Kim Cương Lục – L01

34-13

Trọng lượng(Ct): 0,17 Hình dạng: tròn Nguồn gốc:  Venezuela Kích thước(mm):     3.49