Kim Cương Dưới 0,2 Ct

Kim Cương Nâu – KCN02

52-31

Trọng lượng(Ct): 0,17 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: Úc Kích thước(mm): 3.18 X 3.21 X 1.89

Kim Cương Nâu – KCN01

53-32

Trọng lượng(Ct): 0,12 Hình dạng: tròn Nguồn gốc: Úc Kích thước(mm): 3.18 X 3.21 X 1.89

Kim Cương Lục – L01

34-13

Trọng lượng(Ct): 0,17 Hình dạng: tròn Nguồn gốc:  Venezuela Kích thước(mm):     3.49

Kim Cương Lam – KCL03

82-61

Trọng lượng: 0,15   Ct Hình dạng: tròn Kích thước: 2.67×1.57 Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Hồng – KCH01

58-37

Trọng lượng:0,18  Ct Hình dạng:Lê Kích thước:3.10 x 3.56 x 1.70 Xuất xứ: Nam Phi

Kim Cương Đỏ – D02

63-42

Trọng lượng:0,18  Ct Hình dạng: Vuông Kích thước: 3.25×3.25×1.85 Xuất xứ: Nam phi