Kim Cương ≥ 1,6 Ct

Dây Chuyền Kim Cương – DC01

112-91

Trọng lượng: 2,2 Ct Loại: Kim cương hồng

Vòng Tay Kim Cương – VT03

104-83

435 viên trắng Trọng lượng:20 Ct

Vòng Tay Kim Cương – VT02

103-82

Vòng bạck kim 13 viên vàng Trọng lượng:10,14 Ct Hình dạng: chữ nhật

Vòng Tay Kim Cương – VT01

102-81

Vòng bạck kim 45 viên Loại: kim cương trắng Trọng lượng: 26 Ct Hình dạng: vuông

Hoa Tai Kim Cương – HT03

111-90

Trọng lượng: 3,4Ct kim cương lục

Hoa Tai Kim Cương – HT02

109-88

Trọng lượng: 5,17Ct kim cương trắng

Hoa Tai Kim Cương – HT01

108-87

Trọng lượng: 6.04 Ct kim cương vàng

Nhẫn Kim Cương Cao Cấp – NKC01

95-74

Loại: kim cương nâu Trọng lượng: 1,72  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 7.56×6.17×4.31

Kim Cương Xám – KCX01

74-53

Trọng lượng:2,9   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 11.33 x 9.19 x 5.90 Xuất xứ: Nam phi