Kim Cương ≥ 1,2 Ct

Nhẫn Kim Cương Cao Cấp – NKC03

97-75

Loại: kim cương nâu Trọng lượng: 1,26  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 6.60×5.80×3.70

Nhẫn Kim Cương Cao Cấp – NKC02

96-76

Loại: kim cương nâu Trọng lượng: 1,46  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 11.94×5.82×3.25

Kim cường trắng – KCT03

92-71

Trọng lượng: 1.4   Ct Hình dạng: oval Kích thước: 9.54×5.51×3.20

Kim cường trắng – KCT02

91-70

Trọng lượng: 1.2   Ct Hình dạng: oval Kích thước: 7.28×5.44×3.49