Kim Cương ≥ 0,9 Ct

Dây Chuyền Kim Cương – DC03

117-96

Trọng lượng: 1,06 Ct Loại: Kim cương cam kích thước: 6.06×5.78×3.44

Kiêm Cương Vàng – KCV03

29-08

Trọng lượng(Ct): 1,04 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 5.26 x 5.79 x 4.11