Kim Cương ≥ 0,4 Ct

Dây Chuyền Kim Cương – DC02

115-94

Trọng lượng: 0,5 Ct Loại: Kim cương nâu

Kiêm Cương Vàng – KCV02

28-07

Trọng lượng(Ct): 0.65 Hình dạng: oval Nguồn gốc:     Brazil Kích thước(mm):    5.10 x 5.77 x 2.61

Kiêm Cương Vàng – KCV01

84-63

Trọng lượng(Ct): 0,47 Hình dạng: chữ nhật Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 4.73 x 3.71 x 2.68

Kim Cương Tím – KCTi02

88-67

Trọng lượng: 0,42   Ct Hình dạng: tròn Kích thước: 3.27 x 3.18 x 1.89 Xuất xứ: Úc

Kim Cương Tím – KCTi01

89-68

Trọng lượng: 0,51   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 6.13 x 3.98 x 2.78 Xuất xứ: Nga

Kim Cương Nâu – KCN03

56-34

Trọng lượng(Ct): 0,66 Hình dạng:tim Nguồn gốc: Borneo Kích thước(mm): 5.08 x 5.71 x 3.30

Kim Cương Lam – KCL02

81-60

Trọng lượng: 0,7 Ct Hình dạng: quả lê Kích thước: 2.67×1.57 Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Lam – KCL01

83-62

Trọng lượng: 0,45 Ct Hình dạng: vuông Kích thước: 2.65 x 2.87 x 2.03 mm Xuất xứ: Nam phi

Kim Cương Đen – KCD03

76-55

Trọng lượng: 0,4   Ct Hình dạng: tròn Kích thước: 4.63 x 4.73 x 2.99 Xuất xứ: Trung Ph

Kim Cương Đen – KCD01

79-58

Trọng lượng: 0,4   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 11.54×8.56×5.95 Xuất xứ: brazil

Kim cường trắng – KCT01

90-69

Trọng lượng: 0,47   Ct Hình dạng: lê Kích thước: 6.36×4.31×2.89