Kim Cương ≥ 0,2 Ct

Kim Cương Xám – KCX02

74-53

Trọng lượng:0,26  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 3.43 x 6.05 x 2.10 Xuất xứ: Úc

Kim Cương Lục – L03

31-10

Trọng lượng(Ct): 0,22 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 4.73 x 3.71 x 2.68

Kim Cương Lục – L02

36-15

Trọng lượng(Ct): 0,24 Hình dạng: ocal Nguồn gốc:  Venezuela Kích thước(mm):    3.11 x 4.63

Kim Cương Hồng – KCH03

62-41

Trọng lượng:0,27  Ct Hình dạng: T