Kim Cương ≥ 0,2 Ct

Kim Cương Xám – KCX02

74-53

Trọng lượng:0,26  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 3.43 x 6.05 x 2.10 Xuất xứ: Úc

Kim Cương Lục – L03

31-10

Trọng lượng(Ct): 0,22 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: nam Phi Kích thước(mm): 4.73 x 3.71 x 2.68

Kim Cương Lục – L02

36-15

Trọng lượng(Ct): 0,24 Hình dạng: ocal Nguồn gốc:  Venezuela Kích thước(mm):    3.11 x 4.63

Kim Cương Hồng – KCH03

62-41

Trọng lượng:0,27  Ct Hình dạng: Tim Kích thước: 4.62×5.40×2.16 Xuất xứ: Brazil

Kim Cương Hồng – KCH02

60-39

Trọng lượng:0,30  Ct Hình dạng:Tròn Kích thước: 3.95 x 2.59 Xuất xứ: Australia

Kim Cương Cam – KCC03

45-24

Trọng lượng(Ct): 0,26 Hình dạng: tim Nguồn gốc: Congo Kích thước(mm):3.62 x 4.32 x 2.44

Kim Cương Cam – KCC02

46-25

Trọng lượng(Ct): 0,38 Hình dạng: tam giác Nguồn gốc: Congo Kích thước(mm):4.79 x 4.71 x 2.31

Kim Cương Cam – KCC01

47-26

Trọng lượng(Ct): 0,38 Hình dạng: vuông Nguồn gốc: Nam phi Kích thước(mm): 3.59 x 3.95 x 2.49

Kim Cương Đỏ – D03

65-44

Trọng lượng:0,32  Ct Hình dạng: Oval Kích thước: 4.36×3.53×2.09 Xuất xứ: nam phi

Kim Cương Đỏ – D01

63-42

Trọng lượng:0,21  Ct Hình dạng: Chữ nhật Kích thước: 3.67×3.07×2.10 Xuất xứ: Brazi

Kim Cương Đen – KCD02

75-54

Trọng lượng: 0,31   Ct Hình dạng: tron Kích thước: 4.10 x 4.14 x 2.79 Xuất xứ: Trung Phi