Khối Lượng

Dây Chuyền Kim Cương – DC03

117-96

Trọng lượng: 1,06 Ct Loại: Kim cương cam kích thước: 6.06×5.78×3.44

Dây Chuyền Kim Cương – DC02

115-94

Trọng lượng: 0,5 Ct Loại: Kim cương nâu

Dây Chuyền Kim Cương – DC01

112-91

Trọng lượng: 2,2 Ct Loại: Kim cương hồng

Vòng Tay Kim Cương – VT03

104-83

435 viên trắng Trọng lượng:20 Ct

Vòng Tay Kim Cương – VT02

103-82

Vòng bạck kim 13 viên vàng Trọng lượng:10,14 Ct Hình dạng: chữ nhật

Vòng Tay Kim Cương – VT01

102-81

Vòng bạck kim 45 viên Loại: kim cương trắng Trọng lượng: 26 Ct Hình dạng: vuông

Hoa Tai Kim Cương – HT03

111-90

Trọng lượng: 3,4Ct kim cương lục

Hoa Tai Kim Cương – HT02

109-88

Trọng lượng: 5,17Ct kim cương trắng

Hoa Tai Kim Cương – HT01

108-87

Trọng lượng: 6.04 Ct kim cương vàng

Nhẫn Kim Cương Cao Cấp – NKC03

97-75

Loại: kim cương nâu Trọng lượng: 1,26  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 6.60×5.80×3.70

Nhẫn Kim Cương Cao Cấp – NKC02

96-76

Loại: kim cương nâu Trọng lượng: 1,46  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 11.94×5.82×3.25

Nhẫn Kim Cương Cao Cấp – NKC01

95-74

Loại: kim cương nâu Trọng lượng: 1,72  Ct Hình dạng: oval Kích thước: 7.56×6.17×4.31