Bộ Trang Sức Kim Cương – BTS04

124-103

Bộ Trang Sức Kim Cương – BTS03

118-97

Bộ Trang Sức Kim Cương – BTS02

122-101

Bộ Trang Sức Kim Cương – BTS01

119-98

Dây Chuyền Kim Cương – DC03

117-96

Trọng lượng: 1,06 Ct Loại: Kim cương cam kích thước: 6.06×5.78×3.44

Dây Chuyền Kim Cương – DC02

115-94

Trọng lượng: 0,5 Ct Loại: Kim cương nâu

Dây Chuyền Kim Cương – DC01

112-91

Trọng lượng: 2,2 Ct Loại: Kim cương hồng

Vòng Tay Kim Cương – VT03

104-83

435 viên trắng Trọng lượng:20 Ct

Vòng Tay Kim Cương – VT02

103-82

Vòng bạck kim 13 viên vàng Trọng lượng:10,14 Ct Hình dạng: chữ nhật

Vòng Tay Kim Cương – VT01

102-81

Vòng bạck kim 45 viên Loại: kim cương trắng Trọng lượng: 26 Ct Hình dạng: vuông

Hoa Tai Kim Cương – HT03

111-90

Trọng lượng: 3,4Ct kim cương lục

Hoa Tai Kim Cương – HT02

109-88

Trọng lượng: 5,17Ct kim cương trắng


Kim Cương Nhân Tạo – Trang Sức Kim Cương Nhân Tạo Cao Cấp – Kim Cương